Zincir Yağı

Zincir Yağı

Zincir Yağı

Neden Zincir Yağı?

Zincir sistemleri bilindiği üzere aktarma ve taşıma üzerine kurulmuş özel aksamlardır. Ekipmanlar farklı tiplerde olsalar da yağlama sistemleri hemen hemen aynıdır.  Zincirlerin ana yağlama prensibi pim ve burç yağlama esasına göre değerlendirilir. Zincir yağlarının kullanımları sisteme bağlı olarak otomatik ve manuel olmakla beraber çeşitli etkenler de yağlama performansını etkilemektedir.

Bu yüzden yağlamanın yapılacağı zincirlerde ki yüksek sıcaklık, su, kimyasal yoğunluğu ve toz yağlamanın en önemli etkenleri arasındadır. Etkili ve uzun süreli yağlama için bu etkenlere göre yağ seçimi yapmak en doğru çözümü sunacaktır.

Su ve Kimyasal Etkeni

Ağır suyun olduğu ortamlarda kullanılan zincir yağlarının vizkozitesi düşük yağlar kullanmak yanlıştır. En önemli etkeni düşünürsek yüksek viskoziteli ürünler kullanmak en doğru sonucu verecek- tir. Kimyasal noktalarında ise yağın moleküler yapısı çok önemlidir. Yine yüksek viskoziteli yağlar kullanmak başarılı sonuçlar verecektir.

Toz Etkeni

Tozun olduğu ortamlarda tozu bünyesine çeken sistemlerde ise daha düşük viskoziteli ancak metale bağlılığı yüksek, tozu bünyesinden itme özelliği olan yağlar kullanılmasında fayda vardır.

Sıcaklık Etkeni

Sıcaklık zincir yağının seçiminde çok önemli etkendir. Burada ki en önemli faktör zincir yağının cinsi olmakla beraber bırakılan kül miktarı ise tamamen baz yapısı ile doğru orantılıdır.